ورزش باید همگانی شود، ما می خواهیم همه ورزش کنند، وقت گذاشتن برای ورزش یک مجاهدت است. (مقام معظم رهبری)
دانشجوی گرامی لطفا به منظور تکمیل بانک اطلاعات ورزشی دانشگاه و تدوین تقویم ورزشی مناسب دانشجویی به سوالات ذیل پاسخ دقیق دهید:
ضمن تشکر از همکاری صمیمانه شما، لطفا برای ثبت نام، هماهنگی و کسب اطلاعات بیشتر به دفتر تربیت بدنی مراجعه فرمایید